Vertrouwenspersoon

Woonzorghuis D’n Boumgaerd en Proteion staan voor goede zorg en dienstverlening. Persoonlijke zorg, duidelijke afspraken en een fijne relatie tussen bewoners, mantelzorgers en onze medewerkers vinden wij belangrijk. Zorg is immers mensenwerk. Wanneer u niet tevreden bent over uw verzorging, de sfeer in huis, de wijze waarop u wordt bejegend of onze organisatie en daarbij een opmerking of idee heeft, dan horen wij dit graag van u.

U kunt dat het beste eerst bespreken met de betrokken persoon of zorgverlener. Wellicht kan hij of zij uw opmerking of idee direct gebruiken, of als er sprake is van een misverstand dit rechtzetten. Daarnaast is er nog een aantal andere mogelijkheden om uw idee, opmerking of klacht kenbaar te maken. Deze mogelijkheden gelden voor Proteion en ook voor haar strategische samenwerkingspartners, zoals woonzorghuis D’n Boumgaerd in Velden.

Inge Hageman – Vertrouwenspersoon woonzorghuis d’n Boumgaerd

Klachtenregeling