Zorg op maat

Wanneer u bij ons in woonzorghuis D’n Boumgaerd wilt komen wonen, heeft u een geldende indicatie ZZP (VPT) 5 of 6 nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ en betreft vaak langdurige zorg. Voor alle overige zorgvragen zoals tijdelijk verblijf of terminale zorg kunnen we altijd in gesprek gaan en kijken wat de mogelijkheden binnen woonzorghuis D’n Boumgaerd zijn. We voeren met iedereen een persoonlijk gesprek alvorens u op de wachtlijst komt te staan.

Woonzorghuis D’n Boumgaerd zorgt voor een warm ’thuis’ en dat creëren we mede door een team van betrokken en gekwalificeerde medewerkers, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

In onze kleinschalige woonzorgvoorziening doen we er alles aan om uw ‘normale’ levensstijl zoveel mogelijk te behouden. Alle nodige zorg en verpleging is voorhanden, maar ook uw privacy en individuele behoeften staan hoog bij ons in het vaandel met tevens oog voor de gemeenschapszin.

Samen met u, uw huisarts (eventueel de specialist ouderengeneeskunde) en uw familie, stellen wij een persoonlijk plan op waarin uw wensen en behoeften staan. Dit persoonlijk plan bespreken wij regelmatig met u, uw familie, arts en de zorgmedewerkers. Indien noodzakelijk en gewenst, kunt u gebruik maken van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvies of andere zorg. Wij hebben hiervoor een samenwerkingsverband met andere zorgverleners.

Iedere mens is uniek. Heeft u zeer speciale wensen met betrekking tot zorg, ontspanning of wat dan ook, maak ze bespreekbaar. Wij kijken graag samen met u en uw netwerk wat er mogelijk is.

Voor meer informatie met betrekking tot het aanvragen van een zorgindicatie en de inhoud van de verschillende zorgprofielen, verwijzen wij u graag naar de betreffende site van het CIZ.

Binnen woonzorghuis D’n Boumgaerd zullen met name de volgende profielen van toepassing zijn (pagina’s 2 t/m 4 van de site m.b.t. de Zorgprofielen)

• Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
• Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Heeft u hulp nodig m.b.t. het aanvragen van een zorgindicatie? Uiteraard ondersteunen wij u waar nodig.